top of page

טיפ לחיים

טיפ לחיים

אם אתה לא מתרגש מזה, אתה לא בדרך הנכונה.

עוד טיפ לחיים     חשוב לישון טוב.

את הצמחים הבאים ניתן להניח בחדר השינה והם  יסייעו לכם  לשינה טובה .  

צמחים לשינה טובה.jpg

מרחק טלויזיה מספה 

מרחק טלויזיה מספה.jpg

תולים תמונות? 

להלן אופציות ורעיונות לסידור ושילוב גדלים שונים

סידור תמונות על הקיר.jpg

תליית וילונות

וילונות תולים מהתקרה, ככה:

וילונות תולים מהתקרה, ככה:

וילונות תולים מהתקרה, לא ככה:

וילונות תולים מהתקרה, לא ככה:

תליית וילונות.jpg

הוילון צריך לגעת ברצפה

הוילון צריך לגעת ברצפה

תליית וילונות.jpg

הוילון צריך להיות "מכווצץ"

הוילון צריך להיות "מכווצץ" ולא מתוח

תליית וילונות.jpg

הוילון צריך לגעת ברצפה ולא להגיע עד אמצע הקיר 

bottom of page