top of page

טיפ לחיים

טיפ לחיים

אם אתה לא מתרגש מזה, אתה לא בדרך הנכונה.

עוד טיפ לחיים     חשוב לישון טוב.

את הצמחים הבאים ניתן להניח בחדר השינה והם  יסייעו לכם  לשינה טובה .  

צמחים לשינה טובה

מרחק טלויזיה מספה 

מרחק טלויזיה מספה

תולים תמונות? 
להלן אופציות ורעיונות לסידור ושילוב גדלים שונים

סידור תמונות על הקיר

תליית וילונות

וילונות תולים מהתקרה, ככה:

וילונות תולים מהתקרה, ככה:

וילונות תולים מהתקרה, לא ככה:

וילונות תולים מהתקרה, לא ככה:

תליית וילונות.

הוילון צריך לגעת ברצפה

הוילון צריך לגעת ברצפה

תליית וילונות

הוילון צריך להיות "מכווצץ"

הוילון צריך להיות "מכווצץ" ולא מתוח

תליית וילונות

הוילון צריך לגעת ברצפה ולא להגיע עד אמצע הקיר 

bottom of page